Kullanım Koşulları

Estate Arabic Kullanım Koşulları

1. Taraflar

İşbu Emlak Web Sitesi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), [Estate Arabic] (“Emlak Sitesi”) tarafından işletilen [estatearabic.com] adresli web sitesini (“Web Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişiler (“Kullanıcı”) ile Emlak Sitesi arasında akdedilmiştir.

2. Kapsam

Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasını düzenlemektedir. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

3. Tanımlar

İşbu Kullanım Koşulları’nda geçen;

* “Emlak Sitesi”: [Estate Arabic] tarafından işletilen [estatearabic.com] adresli web sitesini,
* “Kullanıcı”: Web Sitesi’ni kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
* “Üye”: Web Sitesi’ne üye olan Kullanıcı’yı,
* “Abone”: Web Sitesi’ne abone olan Kullanıcı’yı,
ifade eder.

4. Web Sitesi’nin Kullanımı

Kullanıcı, Web Sitesi’ni, işbu Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak kullanacaktır. Kullanıcı, Web Sitesi’ni aşağıdaki amaçlar için kullanamaz:

* Web Sitesi’ni, herhangi bir şekilde yasadışı veya zararlı amaçlarla kullanmak,
* Web Sitesi’nde yer alan içerikleri, herhangi bir şekilde izinsiz olarak çoğaltmak, yayınlamak, değiştirmek, dağıtmak, sergilemek, kiralamak, ödünç vermek, satmak veya başka bir şekilde devralmak,
* Web Sitesi’ni, herhangi bir şekilde Emlak Sitesi’nin veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmek için kullanmak,
* Web Sitesi’ni, herhangi bir şekilde başkalarının şahsi veya özel bilgilerini izinsiz olarak elde etmek veya kullanmak için kullanmak,
* Web Sitesi’ni, herhangi bir şekilde spam veya başka bir şekilde istenmeyen elektronik posta göndermek için kullanmak.

5. Emlak Sitesi’ndeki İçerik

Emlak Sitesi’nde yer alan içerikler, Emlak Sitesi tarafından veya üçüncü kişiler tarafından sağlanabilir. Emlak Sitesi, Web Sitesi’nde yer alan içeriklerin doğruluğunu, güncelliğini veya güvenilirliğini garanti etmez.

6. Emlak Sitesi’nin Sorumluluğu

Emlak Sitesi, Web Sitesi’nde yer alan içeriklerden veya Kullanıcılar tarafından yapılan işlemlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

7. Kullanıcı’nın Sorumluluğu

Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanırken, kendi eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri kabul eder. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanırken, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemek ve yürürlükteki tüm mevzuata uymak için gerekli tüm özeni gösterecektir.

8. Değişiklikler

Emlak Sitesi, işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Değişiklik yapılan Kullanım Koşulları, Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanmaya devam ettiği takdirde, değiştirilen Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra ve İflas Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisine tabidir.

10. Son Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hüküm, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez.

11. İletişim

Emlak Sitesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olması durumunda, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

* Adres: [piri mehmet paşa mah. atatürk cad. no: 39 silivri/ istanbul silivri istanbul / türkiye]
* Telefon: [0534 349 50 53]
* E-posta: [info@estatearabic.com]

Compare listings

Karşılaştırmak